مشکی روی سیاه #OOTD


مشکی روی سیاه یک ک،یک است! خواه یک تاپ مشکی روی دامن مشکی باشد یا یک پیراهن مشکی زیبا با شلواری ترد. راه های مختلفی وجود دارد لباس مشکی روی مشکی را جالب کنید! در این لباس، من یک تاپ کراپ مشکی بدون شانه با دامن چین دار و ، (هر دو از H&M) پوشیده ام. بالاتنه من، روی کمر شکلی جذاب ایجاد می کند و دامن ، در عین راحتی ظاهری شیک به نظر می رسد!

من آن را ک،یک نگه داشتم تج،ات جانبی، یک جفت حلقه ساده طلایی، کفش پاشنه دار مشکی و یک کیف بامبو که از بازار خیاب، در بالی برداشتم!

نظر شما در مورد این نگاه چیست؟

آیا مشکی را روی مشکی می پوشید، چگونه آن را استایل می کنید؟

منتظر نظرات شما در زیر باشید!


منبع: https://www.c،lista.com/post/black-on-black-ootd