کانسیلرهای مورد علاقه من – فارلی سولومونز


کانسی، چیست؟

کانسی، برای پنهان ، عیوب مانند حلقه های تیره، لک ها، لکه های تیره، پوست ناهموار استفاده می شود، رنگ محبوب آن سایه بژ (برهنه) است درست مانند ، پودر ما، اما ضخیم تر است و قبل یا بعد از زدن ، پودر می رود، کاملا بستگی دارد. در مورد سبک استفاده از کانسی، من به طور کلی دوست دارم قبل از استفاده از ، پودر، عیوب را پنهان کنم، اما زیر چشم، ترجیح می دهم بعد از استفاده از ، پودرم استفاده کنم، در اینجا کانسی،های مورد علاقه من هستند که واقعا برای همه انواع پوست کار می کنند.


منبع: https://www.farliesolomons.com/my-favourite-concealers/