با رژ لب لورن کنراد بیوتی آشنا شوید


با چهار رنگ ایجاد شده برای هر من،ت، رژ لب رنگی با پوشش کامل و نیمه مات است که بدون پر و کاملا راحت است. رژ لب با روغن آرگان، روغن هسته انگور و کره شیا فرموله شده است تا لب های شما را تغذیه و هیدراته نگه دارد. نه تنها فرمول آن باورن،ی است، بلکه لوله رژ لب با مواد 100٪ کاملاً قابل بازیافت ساخته شده است، بنابراین می تو،د تیوپ خود را بدون جداسازی بازیافت کنید. برای نگاهی به رژ لب جادوی خود را انجام دهید، به پیمایش ادامه دهید…


منبع: https://laurenconrad.com/blog/2020/09/meet-the-lipstick-from-lauren-conrad-beauty/